Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Postgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45461
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45461

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het postkantoor van Diest verwijst naar de Vlaamse renaissance, onder andere met zijn trapgevel, speklagen en vooruitspringende tussendorpels, maar draagt tegelijk bepaalde elementen die stijlvreemd zijn.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Postkantoor

Koning Albertstraat 50 (Diest)
Het postkantoor van Diest verwijst naar de Vlaamse renaissance, onder andere met zijn trapgevel, speklagen en vooruitspringende tussendorpels, maar draagt tegelijk bepaalde elementen die stijlvreemd zijn.