Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 45465   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45465

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lombardsijdelaan nr. 168/ Zeelaan. Hoekhuis in cottagestijl, heropgebouwd in jaren 1920. Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) waarin klimmende dakkapellen. Met schijnvoegen gecementeerde plint waarboven gele baksteenbouw. Zijgevel waarin driezijdige verzorgde gesuperposeerde erkers met verzorgd houtwerk onder meer rondbogige en geprofileerde vensteromlijstiAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis in cottagestijl

Zeelaan 1 (Middelkerke)
Lombardsijdelaan nr. 168/ Zeelaan. Hoekhuis in cottagestijl, heropgebouwd in jaren 1920. Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) waarin klimmende dakkapellen. Met schijnvoegen gecementeerde plint waarboven gele baksteenbouw. Zijgevel waarin driezijdige verzorgde gesuperposeerde erkers met verzorgd houtwerk onder meer rondbogige en geprofileerde vensteromlijsti