Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45477
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45477

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerwoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Riddersstraat 12 (Leuven)
Burgerwoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw.