Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Zevekote

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45479

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteel Zevecote is een laatmiddeleeuws kasteel met in oorsprong een L-vormige plattegrond gevormd door een diep- en breedhuis met in de oksel een hoge trap- of uitkijktoren. De boogbrug is een belangrijk restant van het oorspronkelijk omwalde opperhof. Een siertuin omgeeft het kasteel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Zevekote

Bossuytlaan 35 (Brugge)
Het kasteel Zevecote is een laatmiddeleeuws kasteel met in oorsprong een L-vormige plattegrond gevormd door een diep- en breedhuis met in de oksel een hoge trap- of uitkijktoren. De boogbrug is een belangrijk restant van het oorspronkelijk omwalde opperhof. Een siertuin omgeeft het kasteel.