Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
45494
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45494

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opgetrokken in 1938 ten oosten van de vroegere pastorie, die haaks op het marktplein was gebouwd en wordt afgebroken in 1943.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie

Markt 2 (Pittem)
Opgetrokken in 1938 ten oosten van de vroegere pastorie, die haaks op het marktplein was gebouwd en wordt afgebroken in 1943.