Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45512

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rond de vorige eeuwwisseling opgetrokken bescheiden burgerwoning, opgevat als een enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met een picturaal uitgewerkte gevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Parkstraat 161 (Leuven)
Rond de vorige eeuwwisseling opgetrokken bescheiden burgerwoning, opgevat als een enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met een picturaal uitgewerkte gevel.