Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistische herenwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45515
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45515

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie ruimere, neoclassicistische herenwoningen. Nr. 61 met enkelhuisopstand onder zadeldak, drie bouwlagen en drie traveeën - waaronder een bredere poorttravee -, dateert vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistische herenhuizen

Bogaardenstraat 61, 70, 97 (Leuven)
Drie ruime neoclassicistische herenhuizen, vermoedelijk uit het midden tot het derde kwart van de 19de eeuw.