Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Sint-Anna

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45530

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesitueerd op de hoek met de Wandelingenstraat, voormalig huis "Sinte Anna". Als vroegste huisnaam wordt van de 15de tot begin 16de eeuw "Onser Vrouwen Huys" vermeld en in een schepenakte van 1589 "Onser Liever Vrouwen Huijs".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Sint-Anna

Mechelsestraat 41 (Leuven)
Drie bouwlagen hoog diephuis met einde 18de-eeuwse Lodewijk XVI-gevelpartij vóór een ouder, wellicht 16de-eeuws pand. Het geheel is afgedekt door een zadeldak.