Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch schoolgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45536
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45536

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ieperstraat nrs. 5-7. Voormalige stadsmeisjesschool cf. opschrift en stadswapen van poortgebouw. Eclectisch schoolgebouw van ca. 1900; voortuintje van straat afgescheiden door middel van gietijzeren hekken tussen bakstenen pijlers met bolbekroning. Ten opzicht van rooilijn achteruitspringende klassenvleugel met lijstgevel van veertien Brugse traveeën en twee bouwlagen, rechts resp. aanslAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch schoolgebouw

Ieperstraat 5 (Oostende)
Ieperstraat nrs. 5-7. Voormalige stadsmeisjesschool cf. opschrift en stadswapen van poortgebouw. Eclectisch schoolgebouw van ca. 1900; voortuintje van straat afgescheiden door middel van gietijzeren hekken tussen bakstenen pijlers met bolbekroning. Ten opzicht van rooilijn achteruitspringende klassenvleugel met lijstgevel van veertien Brugse traveeën en twee bouwlagen, rechts resp. aansl