Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met ommuurd voortuintje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45551
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45551

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Witgeschilderd hoevecomplex met ommuurd voortuintje op de hoek met de Schamelbeekstraat, in 1836 kadastraal geregistreerd als "reconstruction totale"; circa 1865 werden stallen bijgebouwd door de toenmalige eigenaar Johannes Roosens, smid, doch het geheel onderging een grondige uitzicht- en volumewijziging in het begin van de twintigste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met ommuurd voortuintje

Pelikaanberg 40 (Sint-Pieters-Leeuw)
Hoevecomplex kadastraal geregistreerd in 1836, stallen bijgebouwd circa 1865, het geheel onderging een grondige uitzicht- en volumewijziging in het begin van de twintigste eeuw.