Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Deel brouwerij de Gapaard

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45556
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45556

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dit pand heeft een gevel uit de twintigste eeuw met integratie van een fries met bas-reliëf van 1658(?) met de voorstelling van enkele brouwerstaferelen. Dit is de enige getuige van de brouwerij "De Gapaard" die hier te situeren was. Deze voorstelling stelt op een kunstzinnige en gedetailleerde manier het brouwen van bier voor. Dit pand maakte vroeger deel uit van de brouwerij zo genaamd “De Gapaard”. Reeds in 1409 stond in deze omgeving de brouwerij. Via het voormalige stationsplein, nu ‘t Zand, was een uitgang van de brouwerij. Het enige wat rest van deze brouwerij is een bas-reliëf van 1658 (?) met enkele brouwerstaferelen. Deze fries zit in een nieuwe gevel van rode baksteen. Het zandstenen reliëf stelt de volgende taferelen voor van rechts naar links. Drie mannen roeren met roervorken de mout en het water dooreen in de brouw- of roerkuip. Er omheen staan nog drie gemAanduiding van

Is de vaststelling van

Deel brouwerij de Gapaard

Noordzandstraat 89 (Brugge)
Dit pand heeft een gevel uit de twintigste eeuw met integratie van een fries met bas-reliëf van 1658(?) met de voorstelling van enkele brouwerstaferelen. Dit is de enige getuige van de brouwerij "De Gapaard" die hier te situeren was. Deze voorstelling stelt op een kunstzinnige en gedetailleerde manier het brouwen van bier voor.