Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof ten Puttenberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45558
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45558

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Afhankelijk van het gelijknamige leenhof (onder Pepingen). Ruime gesloten hoeve met geelgeschilderde gebouwen van baksteen onder pannen zadeldaken, daterend uit de tweede helft van de 18de en de 19de eeuw en gegroepeerd rondom de geplaveide binnenplaats.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Hof ten Puttenberg

Eikstraat 56 (Pepingen)
Ruime gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldak, boerenhuis, lage varkensstal gemarkeerd door een hoog opgetrokken duiventoren en een langsschuur, daterend uit de tweede helft van de 18de en de 19de eeuw.