Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie en onderpastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
45560
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45560

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De oudste pastorie van Zaventem dateerde van 1444 en werd met eigen middelen opgericht door de toenmalige pastoor Hendrik Ysenbaert. Ze verdween door oorlogsomstandigheden op het einde van de 16de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie en onderpastorie Sint-Martinusparochie

Kerkplein 16-17 (Zaventem)
De huidige pastorie met aansluitend links de onderpastorie werd in 1930 in neotraditionele stijl opgetrokken, volledig uit zandsteen.