Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof ten Bosch

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45566
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45566

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote gesloten hoeve waarvan het poortgebouw het jaartal 1768 draagt en het ensemble blijkbaar voornamelijk tot de tweede helft van de 18de eeuw behoort.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Hof ten Bosch

de Limburg Stirumlaan 66 (Huldenberg)
Grote gesloten hoeve waarvan het poortgebouw het jaartal 1768 draagt en het ensemble blijkbaar voornamelijk tot de tweede helft van de 18de eeuw behoort. Vrij homogene gebouwen rondom het grote binnenhof met waterput.