Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Bierbeek

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
456
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/456

Besluiten

Parochiekerk Sint-Hilarius: omgeving, kerkhofmuur, pastorie en hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2005  ID: 4417

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Bierbeek bestaande uit de onmiddellijke omgeving van de Sint-Hilarius parochiekerk, het kerkhof, de dichte bebouwing ten westen van de kerk, de pastorietuin met randbeplanting en lindendreefje in relictvorm en een merkwaardige grootbladige linde en tamme kastanje en tenslotte een weideperceel. De als monument beschermde parochiekerk, kerkhofmuur, pastorie en hoeve ten oosten van de kerk maken geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Sint-Hilariuskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het ommuurd kerkhof met voorliggend historisch bouwblok met oude dorpsbebouwing, de pastorietuin met randbeplanting en lindendreefje in relictvorm en een merkwaardige grootbladige linde en tamme kastanje en tenslotte een weideperceel vormen als natuurlijke omkadering typologisch één geheel met en laten door hun beeldbepalend karakter de intrinsieke waarden van de respectievelijke monumenten tot hun recht komen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Bierbeek

Dorpsstraat (Bierbeek)
De dorpskern van Bierbeek wordt gevormd door de Sint-Hilarius parochiekerk en haar onmiddellijke omgeving bestaande uit het kerkhof, de omheiningsmuur van het kerkhof, de pastorie, de hoeve ten oosten van de kerk en dichte bebouwing uit de 18de eeuw ten westen van de kerk.

Is de omvattende bescherming van

Café In de Molen

Dorpsstraat 14 (Bierbeek)
Twee verdiepingen hoog huis van bak- en zandsteen uit de tweede helft van de 18de eeuw; zadeldak en zijpuntgevel met schouderstukken; twee oorspronkelijke rechthoekige vensters met uitstekende sluitsteen in de zijgevel.


Dorpswoning

Dorpsstraat 18 (Bierbeek)
Rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen en afgedekt met een gebogen zadeldak, dagtekenend uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Dorpswoning van bak- en zandsteen

Dorpsstraat 16 (Bierbeek)
Bak- en zandstenen huis met twee verdiepingen uit einde 18de eeuw, voorzien van rechthoekige ramen met omlijsting en uitspringende sleutel en met dropmotieven versierde onderdorpels.


Dorpswoning van bak- en zandsteen

Dorpsstraat 20 (Bierbeek)
Heden twee en halve verdieping hoge woning van bak- en zandsteen uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Hoeve

Dorpsstraat 30 (Bierbeek)
Vrij grote hoeve met een op drie zijden bebouwde binnnenplaats. Rondbooginrijpoort uit de 17de en 18de eeuw gemarkeerd door een geprofileerde waterlijst.


Parochiekerk Sint-Hilarius

Dorpsstraat 24 (Bierbeek)
Merkwaardig gebouw uit 12de en 13de eeuw, gelegen op een kleine verhevenheid en omgeven door het kerkhof.


Pastorie Sint-Hilariusparochie met tuin

Dorpsstraat 26 (Bierbeek)
Pastorie uit de 17de eeuw met gerecupereerde laatgotische poort, verbouwd in 1875-1876 met behoud van de volumes, gelegen in pastorietuin van oorspronkelijk circa 80 are, met­ ty­pische dualiteit: een vlak, bij de pastorie aansluitend vroeger geometrisch geordend gedeelte en, daarnaast, een hellend, bebost 'landschappelijk' gedeelte met een lindedreefje.


Processieweg

Processieweg (Bierbeek)
Ten westen van de parochiekerk Sint-Hilarius start een voetweg die de oever van de Mollendaalbeek volgt. De voetweg is ook gekend als Kalverweg en is aangelegd met rechthoekige kasseien in onder andere Tiense kwartsiet in halfsteensverband. Het vervolg van de voetweg is een onverhard pad dat verder parallel loopt met de Mollendaalbeek en een historsiche kerkweg vormt.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.