Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45636
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45636

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudere, mogelijk traditionele 17de-eeuwse zoniet 18de-eeuwse kernen die in de loop van de 19de en 20ste eeuw werden aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Diestsestraat 56-62 (Leuven)
Oudere, mogelijk traditionele 17de-eeuwse zo niet 18de-eeuwse kernen die in de loop van de 19de en 20ste eeuw werden aangepast.