Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45649
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45649

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Nieuwstraat nr. 2. Breedhuis met boven de deur inscriptie "MASO..ELIE DELCHAMBRE FABRICANT 1854". Beschermd als monument bij M.B. van 15.10.2003. Uit de sporenkap met kromstijlgebinte, die uiterlijk uit de 16de eeuw stamt, blijkt dat het gebouw een oudere kern heeft. Dit pand is aangeduid bij Sanderus (1641). Ook aangeduid op primitief kadasterplan (ca. 1835). Volgens mutatieschetsen vAanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Nieuwstraat 2 (Kortrijk)
* Nieuwstraat nr. 2. Breedhuis met boven de deur inscriptie "MASO..ELIE DELCHAMBRE FABRICANT 1854". Beschermd als monument bij M.B. van 15.10.2003. Uit de sporenkap met kromstijlgebinte, die uiterlijk uit de 16de eeuw stamt, blijkt dat het gebouw een oudere kern heeft. Dit pand is aangeduid bij Sanderus (1641). Ook aangeduid op primitief kadasterplan (ca. 1835). Volgens mutatieschetsen v