Beschermd monument

Arbeiderswoning Site Frateur

Beschermd monument van 25-07-1986 tot heden

ID
4565
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4565

Besluiten

Steenbakkerij Frateur met arbeiderswoningen en steenbakkerijen Gebroeders Lauwers en Peeters
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1986  ID: 2176

Beschrijving

De arbeiderswoning op de Site Frateur is beschermd als monument.Waarden

Noeveren 192 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Arbeiderswoningen Site Frateur

Noeveren 187-192 (Boom)
Serie arbeidershuizen ten zuiden van de Noeverseweg; inspringende nummers 190-191.