Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45655
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45655

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dudzeelse Steenweg nr. 107. Interbellumwoning van 1936 met bijhorende garage. Lijstgevel van rode baksteen in modernistische stijl en met hoger opgetrokken linkertravee. Horizontale belijnende kordons en bovendorpels in gestort beton. Bewaarde deur met smeedwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 251/1936.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Dudzeelse Steenweg 107 (Brugge)
Interbellumwoning van 1936 met bijhorende garage. Lijstgevel van rode baksteen in modernistische stijl en met hoger opgetrokken linkertravee.