Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45657
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45657

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen slechts één woning uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Leuvenselaan 550 (Tienen)
Dorpswoning voorzien van steekboogvensters en steekboogdeur met trapbordes, uit de tweede helft van de 18de eeuw.