Beschermd monument

Windmolen Beddermolen: molenaarswoning

Beschermd monument van 30-12-1960 tot heden
ID: 4566   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4566

Besluiten

Molenhuis en het geheel van de Beddermolen, molenhuis en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1960  ID: 446

Beschrijving

De molenaarswoning bij de windmolen Beddermolen is beschermd als monument.Waarden

Het molenhuis staande naast de reeds gerangschikte Beddermolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolen Beddermolen en molenaarshuis

Molenwijk 72, 74 (Westerlo)
Achterin gelegen site van molen op molenberg en molenhuis met aanhorigheden, gelegen in het landbouwgebied ten oosten van de dorpskom en ten zuiden van een recente woonwijk.