Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ten Rode

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45663
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45663

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met gebouwen van baksteen onder zadeldak rondom een geplaveide binnenplaats, in zijn huidige vorm daterend uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ten Rode of Hof te Steenbrugge

Potaardestraat 2, 2A (Meise)
Dit historisch belangrijke hof, waarvan de oorsprong vermoedelijk teruggaat tot een 13de-eeuwse motte, is vandaag een imposante gesloten hoeve met grotendeels 19de-eeuws gebouwenbestand en een bewaarde omwalde motteheuvel ten zuidoosten.