Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45672
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45672

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in cottagestijl gelegen in omhaagde tuin met bomen, gebouwd in het interbellum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Plassendale 10 (Oudenburg)
Villa in cottagestijl gelegen in omhaagde tuin met bomen, gebouwd in het interbellum.