Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45691
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45691

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaande villa met cottage reminiscenties, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Omringende tuin, aan de straatzijde met ijzeren hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande villa

Vaartdijk 19 (Vilvoorde)
Villa met verspringende volumes van één à twee bouwlagen onder gecombineerde overkragende bedaking, aan de straatzijde met ijzeren hek, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.