Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Likeurstokerij Rodenbach

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45694
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45694

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 196/ Oostrem nr. 1. Voormalige likeurstokerij Rodenbach gesticht ca. 1789. In 1903 ingericht als cichoreifabriek door H. Talpe; in 1933 N.V. Fitaro. Vermeldenswaardig XIX-dubbelhuis -voormalige directeurswoning- van drie + negen trav. en twee bouwl. onder schilddak (n // Oostrem, mechanische pannen), met klokkentorentje. Gecementeerde lijstgevels met schijnvoegen n.o.v. V. Duyvewaardt van 19Aanduiding van

Is de vaststelling van

Directeurswoning van likeurstokerij Rodenbach

Spanjestraat 196 (Roeselare)
Vermeldenswaardig 19de-eeuws dubbelhuis -voormalige directeurswoning- van drie + negen traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, met klokkentorentje.