Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis van 1864

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45716
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45716

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis, gedateerd 1864.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonhuis van 1864

Dorp 18 (Kortenaken)
Dubbelhuis, gedateerd 1864.