Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 45731   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45731

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voor de stadsvesten typerende rijwoningbouw uit de periode 1905-1915 in een sobere eclectische stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische stadswoningen

Naamsevest 48-50, 56-86, 116, 126-132, 140-144, 148, 154, 170 (Leuven)
Voor de stadsvesten typerende rijwoningbouw uit de periode 1905-1915 in een sobere eclectische stijl.