Beschermd monument

Windmolen Beddermolen

Beschermd monument van 22-08-2011 tot heden
ID: 4574   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4574

Besluiten

Houten windmolen de Beddermolen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-08-2011  ID: 4851

Beschrijving

De windmolen Beddermolen werd beschermd als monument bij koninklijk besluit van 13 oktober 1943. Deze bescherming werd opgeheven op 5 januari 1973 omdat de molen door een blikseminslag was afgebrand. Na de brand werd de molen heropgebouwd. In 2011 werd de molen opnieuw beschermd als monument.Waarden

De Beddermolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De Beddermolen van Tongerlo is een houten windmolen, type tweezolder staakmolen op vaste open voet, volledig herbouwd in Kempische standaardmolentraditie. Gedurende zijn levensloop is de molen verschillende keren afgebrand en steeds weer heropgebouwd in dezelfde traditionele Kempense stijl. De laatste heropbouw in 1981 is dan ook een historische voortzetting van deze traditie. De typische klokvormige molenbaard, het luikapje, de kruisvormige weegbanden, de rechte uit één geheel lange lage staart, de dubbele trapleuning zijn typische Kempische kenmerken, die nog steeds aanwezig zijn. De molen werd zeer natuurgetrouw herbouwd in 1981 volgens de traditionele werkwijze en volgens de oorspronkelijke plannen, door een lokale molenbouwer (Rik Caers) die heel vertrouwd was met de Kempense staakmolenkasten. Het balkwerk met gekruiste weegbanden is volledig gebaseerd op de molen van 1723 en ook de molenbaard is identiek als de oorspronkelijke molen van voor 1961.Het constructieve hart van de molen (de standaard) werd bewaard en herbruikt bij de heropbouw.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: De windmolen maakt bouwhistorisch en functioneel deel uit van een goed bewaard en zeldzaam geworden typevoorbeeld van een molenerf, met karakteristieke ligging aan de rand van een dorp en dat sinds 1771 ongewijzigd is gebleven. De windmolen ligt op een molenbelt ten noordoosten van het aarden erf met molenhuis met schuur uit 1670 en het losstaand bakhuis. De windmolen is een essentieel onderdeel van dit historisch geheel.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolen Beddermolen en molenaarshuis

Molenwijk 72-74 (Westerlo)
Achterin gelegen site van molen op molenberg en molenhuis met aanhorigheden, gelegen in het landbouwgebied ten oosten van de dorpskom en ten zuiden van een recente woonwijk.