Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
45742
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45742

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een begraasd erf. De gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Engelstraat 147 (Ichtegem)
Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een begraasd erf. De gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen.