Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Jozef met pastorie, Lourdesgrot en bidtuin het Sint-Jozefshofke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
4576
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4576

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jozef en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-2009  ID: 4641

Beschrijving

Het geheel van de parochiekerk Sint-Jozef, de pastorie, de Lourdesgrot en de bidtuin Sint-Jozefhofke te Mol, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De parochiekerk Sint-Jozef met pastorie, Lourdesgrot en bidtuin het Sint-Jozefhofke is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde: Evenals de fabrieksgebouwen en de gegroepeerde woonwijken in de nabije omgeving vervult dit geheel van bouwwerken een onbetwistbare ruimtelijke-structurerende functie binnen de morfologie van dit geïndustrialiseerde deel van het gehucht Mol-Wezel. Kerk en pastorie, grot en bidtuin maken deel uit van de parochiale infrastructuur die een historisch en architecturaal ensemble vormt, karakteristiek voor en beeldbepalend in het centrum van een woonwijk.

volkskundige waarde

Te Mol-Wezel bevindt zich een bescheiden, maar vrij gaaf bewaard voorbeeld van een kleinschalig devotioneel complex, begonnen met de bouw van een nieuwe parochiale infrastructuur (Sint-Jozefskerk en pastorie) in 1904-1906, in het tweede kwart van de 20ste eeuw verder uitgebreid met een Lourdesgrot (1936) en een bidtuin (1945), het zogenaamde Sint-Jozefshofke. Dergelijke religieuze 'monumenten' zijn de materiële getuigen van een intense volksdevotie kenmerkend voor het katholieke réveil van rond de eeuwwisseling en het opflakkerende volksgeloof na de twee wereldoorlogen. De Lourdesgrot (1936) is een gaaf bewaard voorbeeld van een 'vrije copie' in klein formaat van de grot te Lourdes. In de bidtuin weerspiegelen de zeven kapellen elk een tafereel uit het leven van de patroonheilige Heilige Jozef als dank voor het overleven na de Tweede Wereldoorlog.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kapel De Hofkens of Sint-Jozefshofke

St.-Jozefslaan zonder nummer (Mol)
Ommuurde gebedsplaats toegewijd aan de patroonheilige Sint-Jozef, als dank omdat Wezel gespaard bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Lourdesgrot

St.-Jozefslaan zonder nummer (Mol)
Grot van imitatierotsen gelegen ten noordoosten van de kerk, opgetrokken door de firma Janssens en Zonen in 1936.


Parochiekerk Sint-Jozef

St.-Jozefslaan 81A (Mol)
Neogotische kruisbasiliek met een uitspringende, vierkante westtoren, ontwerp van 1903 opgemaakt door architect J. Taeymans.


Pastorie Sint-Jozefsparochie

St.-Jozefslaan 89 (Mol)
Pastorie in neogotische stijl, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens de gedenkplaat van 1904 naar ontwerp van J. Taeymans.