Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing met winkelhuis en burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45777
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45777

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met winkelhuis en burgerwoning, onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat), enigszins geïnspireerd op de laatgotische bouwtrant met renaissance-invloed van het zogenaamde Genthof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing met winkelhuis en burgerhuis

Elverdingestraat 2-4 (Ieper)
Eenheidsbebouwing met winkelhuis en burgerwoning, onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat), enigszins geïnspireerd op de laatgotische bouwtrant met renaissance-invloed van het zogenaamde Genthof.