Beschermd monument

Rij arbeiderswoningen

Beschermd monument van 14-03-2000 tot heden

ID: 4578   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4578

Besluiten

Arbeiderswoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 14-03-2000  ID: 3548

Beschrijving

De vijf arbeiderswoningen zijn beschermd als monument.Waarden

Vijf arbeidershuisjes zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Laatste gaaf bewaarde exemplaren van de arbeidershuisjes uit de late 19de eeuw in de wijk Noeveren.

industrieel-archeologische waarde

Illustratie van de leefomstandigheden van de arbeiders in en rond de steenbakkerijen van Boom.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rij arbeiderswoningen

Noeveren 62-65, 66 (Boom)
Aan de oostelijke rand van het gehucht Noeveren bevinden zich vijf eenvoudige arbeidershuisjes uit 1872 die als één entiteit werden opgetrokken.