Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve uit het interbellum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45781
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45781

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige interbellumhoeve. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt op deze plaats al bebouwing weergegeven, gelegen langsheen de toenmalig Izegemstraat. Op het primitief kadasterplan (1817) en de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt een tweewoonst aangeduid.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve uit het interbellum

Bruinbergstraat 12 (Ardooie)
Eenvoudige interbellumhoeve. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt op deze plaats al bebouwing weergegeven, gelegen langsheen de toenmalig Izegemstraat. Op het primitief kadasterplan (1817) en de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt een tweewoonst aangeduid.