Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Personaatshof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45782
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45782

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Historische gesloten hoeve met gebouwen uit de 19de eeuw, gelegen op een omhaagd en beboomd domein met een begraasd en gekasseid erf en een gekasseide oprit.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Personaatshof

Bodegemstraat 300 (Dilbeek)
Historische gesloten hoeve met gebouwen uit de 19de eeuw, gelegen op een omhaagd en beboomd domein met een met gras begroeid en gekasseid erf en een gekasseide oprit.