Beschermd monument

Sint-Rochustoren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 458   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/458

Besluiten

Pershuis van de Sint-Gertrudisabdij, kerken en torens
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 23

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Rochustoren (enkel het gebouw).Waarden

De Sint-Rochustoren, deel uitmakend van het stadhuis te Aarschot, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Rochustoren

Grote Markt 1 (Aarschot)
Huidig politiebureau; enig overblijfsel van de voormalige lakenhal. Laatgotische toren opgetrokken uit ijzerzandsteen in groot en regelmatig verband. Grondig gerestaureerd.