Beschermd monument

Steenbakkerij Frateur: ringoven, klampovens en droogloodsen

Beschermd monument van 25-07-1986 tot heden

ID: 4580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4580

Besluiten

Steenbakkerij Frateur met arbeiderswoningen en steenbakkerijen Gebroeders Lauwers en Peeters
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1986  ID: 2176

Beschrijving

De ringoven, de klampovens en de droogloodsen van steenbakkerij Frateur zijn beschermd als monument.Waarden

De ringoven, de klampovens, de droogloodsen van steenbakkerij Frateur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Steenbakkerij Frateur

Noeveren 193-196 (Boom)
Steenbakkerij minstens opklimmend tot het begin van de 18de eeuw met bedrijfsgebouwen ten noorden van de Noeverseweg. Buiten werking sedert 1981.