Beschermd monument

Hotel Casino van de glasfabriek

Beschermd monument van 30-11-2010 tot heden
ID: 4582   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4582

Besluiten

Casino
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-2010  ID: 4774

Beschrijving

Het casino, deel uitmakend van de glasfabriek te Mol, is beschermd als monument.Waarden

Casino is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het casino is inherent aan de vestiging van de in 1921-1923 gestichte en nog steeds in werking zijnde glasfabriek. De vestiging van de glasnijverheid in Mol/Gompel betekende het ontstaan van het huidige gehucht en bepaalde het uitzicht van de hele wijk, inclusief het casino dat naast de fabriek als werkplaats, het middelpunt was van het sociale leven in de wijk als verblijfplaats van de Waalse werknemers en als locatie van allerlei manifestaties. Door de art-decostijl van het exterieur en het interieur en de gebruikte plattegrond hoort het gebouw thuis in de karakteristieke ontspanningsarchitectuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Als ontspanningsruimte en onderdak voor werknemers kadert het pand in de toenmalige visie waarbij de werkgever zowel de arbeid en het wonen als de vrije tijd van het personeel regelde en organiseerde.

sociaal-culturele waarde

Het casino was het bruisende centrum van het sociale en culturele leven in en rond Gompel. Talrijke verenigingen zetten zich in voor uiteenlopende activiteiten op cultureel gebied en stimuleerden op die manier het sociale leven binnen de gemeenschap van het fabriekspersoneel bestaande uit arbeiders, bedienden en kaderpersoneel.

volkskundige waarde

Voor het volksvermaak, zoals wijk- en teerfeesten, kaartavonden, bals, tombola's, de jaarlijkse casinopleinkermis met talrijke volksspelen en een kermiskoers, was het casino het middelpunt van de gebeurtenissen. Het casino kreeg op die manier een belangrijke plaats in het collectieve geheugen van de bewoners van Gompel en omstreken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Casino van de glasfabriek

Owenslei 6 (Mol)
Imposante pand in art-decostijl, plannen werden opgemaakt door architect Louis Sauvage, gedateerd 1925.