Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Verbrande Toren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45847
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45847

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Resten van een bakstenen hoeve uit de 18de eeuw. Recentere wijzigingen en inrichting. Grotendeels verwoest.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Verbrande Toren

Verbranden Toren 9-11 (Bierbeek)
Resten van een bakstenen hoeve uit de 18de eeuw. Recentere wijzigingen en inrichting.