Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kilometerpaal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
45851
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45851

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroeg-18de-eeuwse kilometerpaal, gelegen langs de verbindingsweg Brussel-Leuven, ter hoogte van het huidige nummer 81.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kilometerpaal

Leuvensesteenweg zonder nummer (Kortenberg)
Lage paal van blauwe hardsteen met bovenaan, hoewel verweerd, de Brabantse Leeuw en eronder het jaartal 1709, het jaar van oprichting. De kilometerpaal van Kortenberg is het laatst bewaarde voorbeeld van een dergelijke kilometerpaal.