Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee gelijkaardige villa's

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45867
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45867

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Naoorlogse villa's, naar ontwerp van eenzelfde architect (niet gekend). Volgens kadaster opgetrokken ca. 1946 voor respectievelijk Ghislain Dauwe en Remi Goemaere-Maes. Gelijkaardige alleenstaande villa's op verhoogd terrein, in gele baksteenbouw van twee bouwlagen onder schilddak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee gelijkaardige villa's

Heulsestraat 100-102 (Lendelede)
Naoorlogse villa's, naar ontwerp van eenzelfde architect (niet gekend). Volgens kadaster opgetrokken ca. 1946 voor respectievelijk Ghislain Dauwe en Remi Goemaere-Maes. Gelijkaardige alleenstaande villa's op verhoogd terrein, in gele baksteenbouw van twee bouwlagen onder schilddak.