Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wegkapel uit het begin van de 20ste eeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45876
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45876

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zelestraat z.nr./ Varentstraat. Wegkapel uit het begin van de 20ste eeuw. Bedehuisje op rechthoekige plattegrond. Bakstenen puntgevel met strekken en met spitsbogige beglaasde nis met ijzeren roedeverdeling. Ontlastingsboog van streks geplaatste blauw en wit geglazuurde baksteen. Interieur. Houten spitstongewelf. Altaar met geboorte van Christus.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wegkapel uit het begin van de 20ste eeuw

Zelestraat zonder nummer (Anzegem)
Bedehuisje op rechthoekige plattegrond. Bakstenen puntgevel met strekken en met spitsbogige beglaasde nis met ijzeren roedeverdeling. Ontlastingsboog van streks geplaatste blauw en wit geglazuurde baksteen.