Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Geheel van straatgevels en aansluitende bedaking

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-03-1993 tot heden

ID
4588
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4588

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1993  ID: 2490

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft het geheel van straatgevels en aansluitende bedaking van de panden gelegen aan de Bril, Deensestraat, Kloosterstraat, Kloosterstraat en Volmolenstraat. Het geheel van gebouwen omvat woningen uit de 19de eeuw, het klooster van de zwartzusters en het Kanunnikhuis met oudere kern.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het gaaf bewaard 19de-eeuws straatbeeld als volgt werd gemotiveerd: Het stadsgezicht sluit enerzijds aan op het als monument beschermde Kannunikenhuis en anderzijds op de als monument voorgestelde huizen Volmolenstraat 64, 66 en 68. Het straatbeeld wordt bovendien bepaald door twee kloosterkapellen, enerzijds de kapel van het gesloopte cellenbroedersklooster en anderzijds door de kloostergebouwen van de zwartzusters.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000775, 10 stadsgezichten te Lier, advies KCML (1992).


Waarden

Het geheel van straatgevels en aansluitende bedaking van de Bril 27-29, Deensestraat 7, Kloosterstraat 1-15 en 2 en Volmolenstraat 64-72 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij De Posthoorn

Bril 27 (Lier)
Monumentaal huis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit midden 19de eeuw.


Burgerhuis

Deensestraat 3 (Lier)
Alleenstaand burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd circa 1843 door de Lierse muzikant Van Aartselaar.


Burgerhuis

Kloosterstraat 1-3 (Lier)
19de-eeuws hoekhuis met de Volmolenstraat. Bepleisterde lijstgevels van drie + afgeschuinde hoek + drie traveeën; drie bouwlagen onder gecombineerd zadeldak.


Eenheidsbebouwing Au prince de Conde

Kloosterstraat 9-15 (Lier)
Bakstenen gevelwand gemarkeerd door gecementeerde muurbanden en getoogde of rechthoekige vensters al dan niet met blind boogveld, gedateerd 1883.


Kanunnikenhuis

Kloosterstraat 17 (Lier)
Rococo-dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Klooster van de zwartzusters

Deensestraat 5, Kloosterstraat 2, Volmolenstraat 65, 65B (Lier)
Indrukwekkend hoekcomplex met U-vormig ingeplante kloostervleugels, rondom een met gras begroeide en beboomde binnentuin met in het noordoosten aansluitende kapel.


Stadswoning Hof van Holland

Volmolenstraat 68 (Lier)
Oorspronkelijk eigendom der zwartzusters. Haaks in elkaar gewerkte bouwvolumes onder complexe bedaking, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Stadswoning met lijstgevel

Bril 29 (Lier)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Twee burgerhuizen

Volmolenstraat 64-66 (Lier)
Eertijds eigendom der zwartzusters. Twee gelijkaardige huizen van elk vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw.


Twee identieke burgerhuizen

Kloosterstraat 5-7 (Lier)
Twee identieke huizen in spiegelbeeldschema van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken, van 1880.