Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45883
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45883

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 94/ Korte Winkel. "Dit Huys/ Groot Vlaenderen/ Ghenaemt"/ "voorheen de Fransche " cf. naamcartouches in voor- en zijgevel. Hoekpand van drie + drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n Korte Winkel, Vlaamse pannen). Bakstenen klokgevel van 1717 ter vervanging van houten gevel. "Kunstige Herstelling" in 1932 n.o.v. architect R. Cauwe (Brugge): o.m. verwijderen van verflagen, in harmonie breAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Vlamingstraat 94 (Brugge)
Hoekpand van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen klokgevel van 1717 ter vervanging van houten gevel. "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge).