Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45890
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45890

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve grotendeels dagtekenend uit de 17de eeuw en de eerste helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Langerodestraat 15 (Huldenberg)
Hoeve grotendeels dagtekenend uit de 17de eeuw en de eerste helft van de 18de eeuw.