Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45895
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45895

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 202. Hoeve met losse bestanddelen van één bouwl. onder zadeldaken (pannen, golfplaten) rondom U-vormig erf, uit XIXd. Onverharde erfoprit. Open N.O.erfzijde met haag waartussen ingang geflankeerd door twee arduinen voluten. Ten Z.W., boerenhuis van zes trav. + twee r.opkamertrav. Verankerde baksteenbouw; oudere muurgedeelten bij opkamer wijzen op XVIII-kern (?). Rechth. kelderopening r. ondeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Pannestraat 202 (Veurne)
Hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken (pannen, golfplaten) rondom U-vormig erf, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Onverharde erfoprit. Open noordoostelijke erfzijde met haag waartussen ingang geflankeerd door twee arduinen voluten.