Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis met gecementeerde lijstgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
45896
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45896

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Pater Beckxstraat, in kern vermoedelijk daterend uit het einde van de 19de eeuw, huidig uitzicht uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis met gecementeerde lijstgevel

Kapt. M. Cuypersstraat 20 (Scherpenheuvel-Zichem)
Burgerhuis voorzien van een met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel met zwaardere voegen voor de onderbouw, in kern daterend uit eind 19de eeuw, huidig uitzicht uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.