Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg In den Groene Boomgaard

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45923
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45923

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden verlaten en met verval bedreigd. Zes traveeën breed huis met één bouwlaag en afgesnuit zadeldak (mechanische pannen) met geprofileerde houten modillons.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg In den Groene Boomgaard

Groenenboomgaard 13 (Roosdaal)
Voormalige herberg uit de tweede helft van de 18de eeuw.