Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuizen in eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45933
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45933

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 19-20. Hoek ingenomen door eenheidsbebouwing van resp. twee en zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Overwegend XVIII-uitzicht doch oudere XVII-elementen cf. dakvensters met bolkozijn en driepasmaaswerk; latere aanpassingen vnl. in de hoektrav. met in 1906 omgebouwde XVII- tudorboogpoort in een naar het bovenvenster doorgetrokken omlijsting. Verankerde bepleisterde en wiAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuizen in eenheidsbebouwing

Spiegelrei 19-20 (Brugge)
Hoek ingenomen door eenheidsbebouwing van respectievelijk twee en zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Overwegend 18de-eeuws uitzicht doch oudere 17de-eeuwse elementen.