Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45935

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De pastorie bij de Parochiekerk Sint-Antonius Abt te Opvelp is een classicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Antonius Abtparochie met tuin

Hoegaardsesteenweg 10 (Bierbeek)
Pastorie en pastorietuin bij de parochiekerk Sint-Antonius Abt te Opvelp. Betreft een classicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw met koetshuis. In de ommuurde pastorietuin rest nog een klein rond lindenprieel en een Lourdesgrot.