Wijk Noeveren

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-07-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren, Blauwe Pan, Nielsestraat
Locatie Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11005/104.1
  • OA001689

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

Noeveren, een gehucht van de gemeente Boom, gelegen tussen het centrum van Boom ten oosten, de gemeentegrens met Niel ten westen, de Nielsestraat ten noorden en de Rupel ten zuiden.

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoningen

Noeveren 198, 203-205, 204-208, 228-236, 229-235, 238A, 240-242, 241-249, 246-248, 254, Boom (Antwerpen)

Groep sterk gewijzigde en vernieuwde arbeidershuizen en bedrijfsgebouwen, uit de 19de en 20ste eeuw.

Arbeiderswoningen

Noeveren 79-85, 80-86, Boom (Antwerpen)

Overblijfsel van sterk uitgedunde woonbuurt rond de voormalige steenbakkerij Novobric. Arbeidershuisjes van 1845, 1896 en 1908.

Arbeiderswoningen Bassinlei

Noeveren 279-293, 280-308, 297-351, 312-350, Boom (Antwerpen)

Zogenaamd Bassinlei, gelegen op de grens met Niel. Meest uitgebreide woningengroep op Noeveren bestaande uit een langgerekte rij huizen.

Arbeiderswoningen Noeverseplein en Noeversestraat

Noeveren 99-103, 100-134, 107, 113-143, 138-144, 149-157, 152-184, 161-185, Boom (Antwerpen)

Dicht bebouwde woonbuurt rond Noeverseplein en Noeversestraat, opklimmend naar de Nielsestraat. Aaneengesloten bebouwing van diverse 19de- en 20ste-eeuwse arbeidershuizen.

Arbeiderswoningen Site Frateur

Noeveren 187-191, 188-192, Boom (Antwerpen)

Serie arbeidershuizen ten zuiden van de Noeverseweg; inspringende nummers 190-191.

Arbeiderswoningen Site Frateur

Noeveren 193-195, 194, Boom (Antwerpen)

Arbeidershuisjes in spiegelbeeld van 1845. Twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

Café De Koophandel - Bij Gusta

Noeveren 68, Boom (Antwerpen)

Café De Koophandel - Bij Gusta, ondergebracht in een steenbakkerswoning in de wijk Noeveren, op de hoek van een steeg.

Directeurswoning van molens

Noeveren 276, Boom (Antwerpen)

Directeurswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van voormalige molens. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Hoekhuis

Noeveren 251-253, 252, Boom (Antwerpen)

Mogelijk voormalige meesterwoning van 1845 (volgens kadaster). Hoekhuis van onregelmatig aantal traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

Meesterwoning

Noeveren 73, Boom (Antwerpen)

Voormalige sterk verbouwde meesterwoning, heden kantoren van de steenbakkerij Lauwers.

Meesterwoning en scheepswerf Lambrechts

Noeveren 106-108, 107, 186, Boom (Antwerpen)

Meesterwoning van 1858 en aanpalende loodsen in het zuiden in metaalvakwerkbouw van voormalige scheepswerf Lambrechts met dok nabij Rupel.

Meesterwoning van steenbakkerij Frateur

Noeveren 196, Boom (Antwerpen)

Meesterwoning van de steenbakkerij Frateur; te dateren 1845. Neoclassicistisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen.

Molens en fabrieksgebouwen

Noeveren zonder nummer, Boom (Antwerpen)

Tegen de Rupel aan voormalige molens met twee rechthoekige fabrieksgebouwen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Rij arbeiderswoningen

Noeveren 62-66, 63-65, Boom (Antwerpen)

Aan de oostelijke rand van het gehucht Noeveren bevinden zich vijf eenvoudige arbeidershuisjes uit 1872 die als één entiteit werden opgetrokken.

Scheepswerf Van Heygen en meesterwoning

Noeveren 197-199, Boom (Antwerpen)

Scheepsbouw zogenaamd Van Heygen met recente fabriekshallen ten westen van Frateur. Kantoren in voormalige tegen de Rupel aangebouwde meesterwoning.

Steeg met arbeiderswoningen

Noeveren 260-264, 261-263, Boom (Antwerpen)

Steeg met arbeidershuizen, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Steenbakkerij Frateur

Noeveren 193-195, 194-196, Boom (Antwerpen)

Steenbakkerij minstens opklimmend tot het begin van de 18de eeuw met bedrijfsgebouwen ten noorden van de Noeverseweg. Buiten werking sedert 1981.

Steenbakkerij Novobric of Gebroeders Lauwers

Noeveren zonder nummer, Boom (Antwerpen)

Steenbakkerij Novobric, met bedrijfsgebouwen ten zuiden en ten noorden van de Noeverseweg.

Steenbakkerij Peeters-Van Mechelen

Noeveren 257, 257A, 260, 261, Boom (Antwerpen)

Steenbakkerij met bedrijfsgebouwen ten noorden van de Noeverseweg. Gesloten in 1975.

Voetgangerstunnel onder Nielsestraat

Nielsestraat zonder nummer, Boom (Antwerpen)

De tunnel onder de Nielsestraat maakt deel uit van de Wijk Noeveren, beschermd als dorpsgezicht en monument. Ministrieel Besluit van 25 juli 1986.

Beschrijving

De wijk Noeveren is beschermd als dorpsgezicht. De gevels op de grens van de afbakening in de Nielsestraat, waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Waarden

De wijk Noeveren is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.